Hva er Utaskjærs?

Informasjon:

- Østfold er et forurenset industrifylke, dominert av store treforedlingsindustrier som Borregaard og Norske Skog.

Dette er et bilde som altfor lenge har fått fotfeste i den norske befolkningen. Riktignok er de to store bedriftene viktige for Østfold fortsatt, men næringslivet er langt mer sammensatt enn noen gang. Ikke minst gjelder dette innenfor teknologi og offshore. Store og små leverandører har etablert seg og utviklet seg til å bli viktige aktører både offshore og subsea.

Bedriftene er fulle av kompetanse innenfor områder som er ganske spesielle også i norsk og internasjonal sammenheng. For eksempel innenfor spesialsveising og design av boreplattformer har Østfolds bedrifter medarbeidere med unik kompetanse.

Nå er det på tide at resten av landet får opp øynene for dette. Østfold geografiske plassering gjør fylket svært interessant når det gjelder næringsutvikling i regionene mellom Oslo og Göteborg. Det er fortsatt rimelig å etablere både bedrifter og boliger i fylket vårt, og stadig flere får øynene opp for det.

Spesielt i Moss er det store ting på gang, og Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) gjør et godt stykke arbeid, ikke minst gjennom offshore- og teknologinettverket Viken. MNU har som mål at flere bedrifter skal etablere seg i Moss, og dette vil få ringvirkninger på resten av fylket også. Parallelt med utbyggingen av vei og jernbane utvikler hele Østfold seg til å bli en naturlig del av stor-Oslo.

Vi som har produsert første nummer av «Utaskjærs» håper du får et lite innblikk i en del av vårt kompetente næringsliv gjennom å lese magasinet. Til våren er nummer to på trappene, da skal vi styrke vår posisjon ytterligere.


Per-Kr. Aasen
Redaktør

Les første utgave av teknologimagasinet Utaskjærs gratis på nett her!

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24