0
0
0
s2smodern

Bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) er utbredt når det gjelder skoler og haller. Men når det gjelder vei og bane skjer det lite.

Ingenting har skjedd innenfor offentlig-privat samarbeid etter regjeringsskiftet så langt. Entreprenører og finansieringskilder må inntil videre smøre seg med tålmodighet – ingen lukrative OPS-kontrakter i sikte så langt.

Tre veianlegg

Fire måneder etter at regjeringen Solberg tiltrådte, skjer det mye med OPS i byggsektoren. Når det gjelder infrastruktur – vei og bane i første rekke, er det, etter hva Offentlig Handel erfarer i Samferdselsdepartementet nå i skrivende stund, lite OPS-nytt å berette. I disse dager er det nærmere 13 år siden Stortinget gav sin tilslutning til at tre veianlegg ble forsøksprosjekter med OPS. I 2007 kom det så en TØI-rapport som konkluderte med at veier som ble bygget etter OPS-modellen ikke ble billigere, men ble anlagt raskere.

Offentlig finansiert OPS?

Et annet poeng er det at privat finansiering av OPS selv med dagens lave renter, lett kan bli dyrere enn om det offentlige selv finansierer prosjektene. Derfor snakker enkelte om offentlig finansierte OPS-prosjekter, slik at det i virkeligheten blir entreprenøren som gjennom OPS får vise hvor raskt han kan bygge med høy kvalitet til en rimelig pris.

I en privatfinansiert OPS-løsning må den offentlige virksomheten gjennom konkurranse i markedet skaffe seg den aktuelle finansieringspartneren. De to danner da gjerne et konsortium, som på sin side blir oppdragsgiver til entreprenørselskapet som skal ta seg av planlegging, bygging, drift og vedlikehold av prosjektet i et bestemt antall år. Ofte er kontraktslengden 20 – 25 år. Kontrahering av entreprenørselskapet skjer også gjennom konkurranse i markedet, etter reglene for offentlige anskaffelser. En løsning kan også være at den offentlige virksomheten kunngjør en konkurranse som omfatter så vel finansiering som bygging, drift og vedlikehold av prosjektet.

Du kan lese hele artikkelen i neste nummer av fagbladet Offentlig Handel.