0
0
0
s2smodern
Wepe Regnskap AS på Bjørkelangen tilbyr tjenester som gjør at ledere får en aktiv samarbeidspartner og kan bruke egen arbeidstid på inntektsskapende arbeid.

- Det er en rekke lover, regler og tidsfrister å passe på, og mange sliter med dette når de i tillegg skal gjennomføre sitt daglige arbeid. Derfor tilbyr vi fleksible tjenester tilpasset den enkelte kundes behov, enten det dreier seg om å føre regnskap, gi finansielle råd eller HMS- og HR-tjenester. Vi er 44 medarbeidere med ulik kompetanse innenfor økonomi og administrasjon og selger vår kunnskap og kompetanse, sier autorisert regnskapsfører Anders Moen Lysaker som er partner i selskapet.

Tilfører verdi

Wepe Regnskap AS er en betydelig arbeidsplass på Bjørkelangen og har en rekke lokale kunder, men de opererer langt utenfor kommunens grenser med tjenester som i dag strekker seg lenger enn til tradisjonell regnskapsførsel.

- Vi har i dag cirka 550 kunder og mange holder til i Oslo og Akershus, men også på andre kanter av landet. Vi er tilpasningsdyktige og gode på effektivt samarbeid. Wepe har alltid fokus på kundens behov og er opptatt av at vi skal tilføre en verdi som går lenger enn det lovpålagte, sier autorisert regnskapsfører Lena Haugerud Ness, som også er en av partnerne.

Dedikerte it-medarbeidere

Regnskapsbyråene i Norge har for lengst tatt i bruk digitale løsninger som gjør kunden i stand til å holde oversikt over bedriftens økonomi på en mer oppdatert måte enn før. Og nettopp it-løsninger er viktige for Wepe i fremtiden.

- Vi har egne dedikerte it-medarbeidere for å kunne etablere og vedlikeholde egne systemer, men også for å kunne hjelpe våre kunder med etablering og installering av systemer som passer sammen. Vi har god kompetanse innenfor finans og kan bistå kunder med nøytrale vurderinger knyttet til bank, forsikrings- og pensjonsavtaler. Vi leverer rådgivning og bistand ved stiftelse av selskaper, samt ved selskapsendringer som for eksempel fisjoner og fusjoner. Vi kan også tilby styresekretærfunksjon.

Søker nye impulser

Wepe har offensive planer for fremtiden og søker å utvide kompetansebredden, spesielt innenfor it, finans og HR.

- Vi har nylig ansatt en medarbeider med mastergrad i finans og er stadig på jakt etter å fornye oss og hente inn nye impulser fra yngre medarbeidere. Det må til for å kunne tilby fremtidens næringsliv den kompetanse de har behov for, sier Lena Haugerud Ness.