I november åpnet Sparebank 1 Østfold Akershus sitt nye bedriftssenter. Banksjef Mona S. Magnussen har store forventninger til at senteret vil bli godt mottatt av bankens næringslivskunder.

- I dag har skattenettet blitt så finmasket at det fanger opp det meste av såkalte frynsegoder, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge til bladet Arbeidsgiver.